UK Part 1 jacht registratie

De UK Part 1 jacht registratie is de meest prestigieuze jacht registratie ter wereld en welke door vrijwel alle nautische autoriteiten ter wereld met een “Class AA” waardering beoordeeld wordt.

Het is tevens de meest geschikte en best geprijsde registratie voor commerciële charter jachten ter wereld.

De UK Part 1 jacht registratie biedt uw jacht de beroemde en hoog gerespecteerde Britse nationaliteit!

Het is beschikbaar voor zowel pleziervaartuigen als commerciële charter vaartuigen. Zelfs als deze langer zijn dan 24 meter!

Normaal gesproken zijn Britse Part 1 registraties uitsluitend beschikbaar voor houders van een Brits paspoort of ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk. Overige personen dienen over een Brits adres en een Britse vertegenwoordiger te beschikken.

Maar, gebaseerd op het jacht registratie concept van Yacht Registration Holland, is de Britse UK Part 1 jacht registratie beschikbaar voor elke jachtbezitter afkomstig uit elk land ter wereld.

Ook bieden wij een “Super Spoed” registratie procedure waarmee de registratie procedure wordt afgerond in slechts 3 (!) werkdagen! Dit gerekend vanaf het moment dat het complete registratiedossier bij ons binnen is, inclusief de verplichte documenten welke nodig zijn voor het succesvol afronden van een registratie aanvraag. Deze handige “Super Spoed” service wordt aangeboden tegen lage extra kosten!

De normale registratie procedure voor een UK Part 1 registratie ligt rond de 3 weken verwerkingstijd.

Hoe maken we dit voor u mogelijk?

Het registratie proces is redelijk eenvoudig. Omdat de jacht eigenaar verplicht dient te beschikken over een adres in Engeland en dient te beschikken over een Britse vertegenwoordiging, creëren we eerst een “dormant” (slapende) UK Limited company voor u. Deze staat op uw naam. U bent de enige aandeelhouder en tevens director. Op deze manier bent u niet van “derden” afhankelijk.

Dit “slapende” bedrijf is niet actief en heeft geen belastingnummer of bankrekening. Ook is het voeren van een administratie niet nodig. Yacht Registration Holland zal voor de diverse verplichte jaarlijkse deponeringen zorg dragen zodat u er geen omkijken naar heeft. Voor deze service betaalt u een jaarlijkse vaste lage vergoeding. Dit zijn tevens de enige kosten die u heeft bij dit type jacht registratie. Deze vergoeding is inclusief het jaarlijkse onderhoud van het bedrijf, deponering van diverse stukken en de jaarlijkse bijdrage voor het Engelse adres en de representatie.

Als eenmaal het bedrijf binnen 2 werkdagen is opgezet is het tijd dat de jachteigenaar de nieuwe Bill of Sale tekent en waarmee hij zijn jacht overdraagt naar zijn nieuwe UK Limited company welke dan formeel de nieuwe eigenaar van het jacht wordt. Wij zullen voor u de nieuwe Bill of Sale maken zodat u hem slechts dient te tekenen. Voor nieuwe jachten hebben wij tevens het “Builders Certificate” nodig.

Een van de grote voordelen van de UK Part 1 jacht registratie is dat u gebruik kunt maken van een lokale Surveyor welke is aangesloten bij een van de goedgekeurde classificatie bedrijven welke u op de “approved list” kunt vinden. Deze goedgekeurde bedrijven hebben in vrijwel alle gevallen een wereldwijd dekkend netwerk van aangesloten survey bedrijven waar u gebruik van kunt maken. U kunt de “approved list” hier downloaden.

Het is verplicht om door een van deze aangesloten bedrijven een “Certificate for Tonnage and Measurement” te laten maken. Omdat u gebruik kunt maken van lokale aangesloten survey bedrijven zal dit de snelheid van de keuring ten goede komen en tevens helpen de kosten laag te houden.

Indien uw jacht langer is dan 24 meter of in gebruik is als commercieel pleziervaartuig dient u tevens een “ITC69” en / of een “Coding Certificate” te overhandigen. Deze kan door dezelfde keurmeester geproduceerd worden.

Handig is dat deze documenten slechts eenmalig geproduceerd dienen te worden. Zelfs als u het jacht bijvoorbeeld 20 jaar in bezit blijft houden. Dit scheelt u periodieke keuringskosten.

Afsluitend tekent de jacht eigenaar een “Power of Attorney” waarmee hij Yacht Registration Holland machtigt om namens hem de gehele registratie procedure af te handelen.

Omdat wij een van Europa’s meest professionele jacht registratie bedrijven zijn hebben wij een vast contactpersoon bij de Britse autoriteiten welke ons goed kent en wat de gehele jacht registratie procedure ten goede komt!

Onze prijzen:

Dat is simpel, we hebben slechts 3 verschillende prijzen: De “Initiële” prijs, de “Super Spoed” prijs en jaarlijkse bijdrage voor onderhoud van uw UK Limited company (inclusief deponeringen, UK adres, en representatie)

  1. De initiële prijs voor een UK Part 1 registratie en welke klaar is in ongeveer 3 weken is € 850,-.
  2. De initiele prijs voor een UK Part 1 registratie en welke klaar is in slechts 3 werkdagen is € 1250,-.
  3. De jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van uw UK Limited company, deponeringen, representatie en het verplichte adres in het Verenigd Koninkrijk is € 295,-. (Deze wordt in rekening gebracht vanaf het 2e jaar).

De kosten voor een gewoon plezier jacht of een commercieel plezier jacht zijn beiden gelijk!

Voor de genoemde kosten verzorgen wij alles wat noodzakelijk is voor het succesvol afronden van uw UK Part 1 registratie. Dit inclusief de kosten van het creëren van uw UK Limited company, deponeringen, het verplicht adres in het Verenigd Koninkrijk, correspondentie met de UK autoriteiten, representatie, verwerken van uw registratie aanvraag, registratie documenten, UK belastingen en bijdragen en verzending via Fedex koerier.

Aanvullende additionele informatie

Aanvullende additionele informatie welke handig is om te weten wanneer u een UK Part 1 registratie aanvraagt:

  • Het jacht en uw nieuwe UK Limited company dienen een UNIEKE naam te hebben. Wanneer u uw online aanvraag doet dient u minimaal 3 voorkeursnamen op te geven voor uw UK Limited company alsmede uw jacht.
  • In het geval de jachteigenaar in gebreke blijft bij het betalen van de jaarlijkse bijdrage voor de UK Limited company wordt het bedrijf uitgeschreven en hetgeen ook resulteert in de uitschrijving van de UK Part 1 jacht registratie. Dit gebeurt zonder voorafgaande kennisgeving. Er zal geen bewijs van uitschrijving voor het jacht worden verstrekt in dit geval.
  • De jachteigenaar is volledig gerechtigd om de Britse vlag op zijn jacht te voeren. Zijn jacht heeft immers formeel de Britse nationaliteit.
  • De kosten om een UK Limited company en registratie te beëindigen zijn € 350,-. In dit geval wordt een bewijs van uitschrijving verstrekt.
  • De UK Part 1 registratie verloopt nooit. Er dient slechts 1x in de 5 jaar een herbevestiging plaats te vinden voor de volgende 5 jaar. Yacht Registration Holland verzorgt deze herbevestiging voor u.
  • Wij accepteren geen UK Limited companies welke zijn gecreëerd door de jachteigenaar zelf.
  • Indien uw jacht niet beschikt over het CE keurmerk kan deze toch zonder problemen geregistreerd worden onder de Britse Part 1 jacht registratie.

En tot slot:

Indien een jacht voor commercieel gebruik wordt ingezet kunnen wij op verzoek ook een actieve UK Limited company met Brits belastingnummer verzorgen. Dit aangevuld met enkele andere “company” producten. De prijzen voor deze extra diensten/producten worden op verzoek verstrekt.

Actieve UK Limited bedrijven hebben administratieve verplichtingen zoals het voeren van een boekhouding en verzorgen van belastingaangiftes. Wij verstrekken op geen enkele wijze adviezen, ondersteunende diensten of enige andere dienst voor actieve UK Limited bedrijven.

Al onze prijzen zijn exclusief excl. 12.5% BTW.

Yacht Registration Company
10 september 2018