Meer informatie over registraties in de VS

More information about US registrations

We stelden W. Vann Burgess, manager van de US Coast Guard, een paar vragen over de wetten en regels voor registraties door de Verenigde Staten. Hij vertelt ons dat het gebruikelijk is dat schepen die in de VS geregistreerd staan alleen in buitenlandse wateren varen. Dit is illegaal maar komt vaak voor. Daarom zien ze dit als een zeer groot probleem.

Het probleem

Er zijn veel gevallen geweest waarbij deze schepen veiligheids- en beveiligingsproblemen veroorzaakten voor schepen onder Amerikaanse vlag in zowel onze recreatieve als commerciële vloten in het buitenland. Je moet begrijpen dat een vaartuig dat geregistreerd/genummerd is door een Amerikaanse staat, zoals Delaware, beschouwd wordt als een vaartuig dat onder Amerikaanse vlag vaart. Zei W. Vann Burgess, Boating Safety Division U.S. Coast Guard.

Vraag en antwoord

1. Als een booteigenaar bijvoorbeeld uit Italië komt en de boot komt nooit in Delaware / Amerikaanse wateren, is het dan illegaal om met een Delaware-registratie in bijvoorbeeld Europese wateren te varen?

Antwoord: Ja. Een schip kan alleen worden geregistreerd/genummerd in de staat waarin het in principe wordt geëxploiteerd. Een staat wordt gedefinieerd als een staat van de Verenigde Staten en zijn territoria. De staat waar het vaartuig in principe in bedrijf is, is de staat in wiens wateren een boot/vaartuig het meest gebruikt wordt of zal worden gedurende het kalenderjaar (Title 33 Code of Federal Regulations § 173.3). Als het vaartuig niet binnen het kalenderjaar in de staat van afgifte wordt geëxploiteerd, kan het niet door die staat worden geregistreerd/genummerd. Als een vaartuig een staatsregistratie/nummer aanvraagt terwijl het weet dat het niet binnen de wateren van de staat zal worden geëxploiteerd, dan is die aanvraag frauduleus.

2. Is het legaal om in zo’n geval een Delaware-registratie te gebruiken/eigenen?

Antwoord: Nee. Een dergelijke registratie is van nature frauduleus en zal bij ontdekking worden ingetrokken door de staat Delaware, waardoor het schip statenloos wordt en onderworpen aan de acties van een buitenlandse overheid.

3. Wat zijn de Amerikaanse regels hierover?

Antwoord: De hoofdregel is heel eenvoudig. De federale wet stelt in Titel 46 United States Code §12301. “Nummering van vaartuigen a) Een vaartuig zonder papieren dat is uitgerust met een voortstuwingsinstallatie van welke aard dan ook, moet een nummer hebben dat is afgegeven door de bevoegde instantie van de staat waar het vaartuig voornamelijk wordt geëxploiteerd.” Als een vaartuig niet hoofdzakelijk in de wateren van een staat van de Verenigde Staten wordt geëxploiteerd, kan het niet in de VS worden geregistreerd/genummerd.

Kortom

Het is nooit legaal geweest voor een vaartuig om geregistreerd/genummerd te worden door een staat van de Verenigde Staten als het vaartuig niet hoofdzakelijk in de wateren van die staat opereert. Helaas zijn er gewetenloze agenten die buitenlandse burgers een verkeerde voorstelling van zaken geven en frauduleuze documenten indienen om winst te maken. Deze illegale praktijk heeft geleid tot een misverstand in de Europese Gemeenschap, evenals bij jachtmakelaars in de VS, dat deze frauduleuze activiteit legaal is. Deze frauduleuze activiteiten baren de Amerikaanse belangen in het buitenland zorgen, zoals hierboven besproken. Als gevolg hiervan hebben de staten en de U.S. Coast Guard een handhavingsactie ondernomen om deze illegale activiteiten in te dammen.

We helpen je graag

Vragen over dit onderwerp? We helpen je graag. Je kunt contact opnemen via onze contactpagina. Onze servicemedewerkers helpen je graag met al je vragen.

30 april 2024